Zarządzenie Nr 37/05 z dnia 8 VI 2005r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 37/05
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 8 czerwca 2005 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

 Na podstawie art.31 i art.33 ust 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję do odbioru robót budowlanych polegających na przebudowie i nadbudowie budynku byłej masarni na lokale socjalne w Stopnicy, w następującym składzie:

Przewodniczący Komisji - mgr inż. Helena Rokita - Kierownik Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i
Ochrony Środowiska
Członkowie:
1. Jan Stachurski - Z-ca Wójta
2. Krzysztof Rogala - podinspektor

§ 2

Ustalam termin odbioru na 15.06.2005 roku godz. 900. Zbiórka komisji w siedzibie Urzędu.

§ 3

Odbioru należy dokonać w obecności inspektora nadzoru inż. Zenona Mazura.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1610

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-07-11 14:05:13
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-07-11 14:35:43
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2005-07-11 14:35:43
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony