Zarządzenie Nr 41/05 z dnia 30 VI 2005r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 41/05
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 30 czerwca 2005 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami), oraz Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011.1/27/2005 z dnia 15 czerwca 2005r. (pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu Znak: Fn.I.3011.1/27/2005 z dnia 15.06.2005r.), zarządzam co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe w Dziale 801 - Oświata i wychowanie, Rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 2.830,00 zł


2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 - Oświata i wychowanie, Rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, § 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów
o kwotę 2.830,00 zł
z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł - dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1452

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-07-11 14:18:42
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-07-11 14:40:40
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2005-07-11 14:40:40
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony