Zarządzenie Nr 57/05 z dnia 30 VIII 2005r.

Wersja do druku

ZARZĄDZENIE Nr 57/05
Wójta Gminy w Stopnicy
z dnia 30 sierpnia 2005r


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r


Na podstawie art.128 ust.1pkt 1 ustawy o finansach publicznych (jednolity tekst z 2003r Dz. U. Nr 15 poz.148 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 754, rozdziale 75403, § 4210 o kwotę zł 10.000,00

2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 754, rozdziale 75403, § 6170 o kwotę zł 10.000,00
 
z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu budynku Komisariatu Policji w Stopnicy.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1609

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-09-30 10:30:18
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-09-30 12:16:36
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2005-09-30 12:16:36
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony