Zarządzenie Nr 58/05 z dnia 29 VIII 2005r.

Wersja do druku

ZARZĄDZENIE Nr 58/05
Wójta Gminy w Stopnicy
z dnia 31 sierpnia 2005r


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r


Na podstawie art.128 ust.1pkt 1 ustawy o finansach publicznych (jednolity tekst z 2003r Dz. U. Nr 15 poz.148 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe
 w dziale 758, rozdziale 75818, § 4810 o kwotę zł 6.700,00
 w dziale 926, rozdziale 92605, § 4270 o kwotę zł 1.220,00

2. Zwiększa się wydatki budżetowe
 a) w dziale 801, rozdziale 80101, § 4300 o kwotę zł 3.000,00
 b) w dziale 900, rozdziale 90004, § 4210 o kwotę zł 1.630,00
 w dziale 900, rozdziale 90004, § 4300 o kwotę zł 470,00
 c) w dziale 900, rozdziale 90015, § 4300 o kwotę zł 1.600,00
 d) w dziale 926, rozdziale 92605, § 4300 o kwotę zł 1.220,00
Z przeznaczeniem na:
a) wykonanie obmiaru przedmiotów robót i kosztorysów inwestorskich na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej , ocieplenie szkół w Czyżowie, Mietlu i Suchowoli,
b) zakup i obsadzenie zielenią placów gminnych,
c) założenie lamp oświetleniowych,
d)opracowanie kosztorysu przedmiaru robót na modernizację sanitariatów w budynku sportowym

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1492

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-09-30 10:41:19
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-09-30 12:16:55
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2005-09-30 12:16:55
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony