Zarządzenie Nr 73/05 z dnia 22 IX 2005r.

Wersja do druku

ZARZĄDZENIE Nr 73/05
Wójta Gminy w Stopnicy
z dnia 22 września 2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.

Na podstawie art.128 ust.1pkt 1 ustawy o finansach publicznych (jednolity tekst z 2003r Dz. U. Nr 15 poz.148 z późniejszymi zmianami) oraz Decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Nr34/2005 z 21 września 2005roku (pismo DKC.580/8/2005 z dnia 2005-09-21 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 751, rozdziale 75108, § 2010 o kwotę 6.120 zł.

§ 2

1.Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 751, rozdziale 75108, § 3030 o kwotę 6.120 zł.z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 września 2005roku, w wysokości:
- dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 165 zł
- dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji  wyborczych - 150zł
- dla członków obwodowych komisji wyborczych – 135 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.


Uzasadnienie.
Zmiany wprowadzono na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1610

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-09-30 11:46:24
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-09-30 12:20:11
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2005-09-30 12:20:11
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony