Uchwała Nr XXVIII/36/05 z 27 września 2005r

Wersja do druku

Uchwała Nr XXVIII/36/05
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 27 września 2005r.

w sprawie ustanowienia dorocznego święta Gminy Stopnica

 Na podstawie art.18 ust.1, w związku z art.7 ust.1 pkt 17 i 18 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się doroczne święto Gminy Stopnica w dniach przypadających w ostatnią sobotę i następującą po niej niedzielę sierpnia, o nazwie "Dni Stopnicy".

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1855

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-10-06 08:37:13
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-10-06 09:17:25
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2005-10-06 09:17:25
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony