Zarządzenie Nr 78/05 z dnia 5 X 2005r.

Wersja do druku

ZARZADZENIE Nr 78/05
Wójta Gminy w Stopnicy
z dnia 05 października 2005r.


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.


 Na podstawie art.128 ust.1pkt 1 ustawy o finansach publicznych (jednolity tekst z 2003r Dz. U. Nr 15 poz.148 z późniejszymi zmianami) oraz porozumienia Nr4047 z dnia 23 sierpnia 2005r. zawartego pomiędzy Ministrem Kultury Waldemarem Dąbrowskim a Gminą Stopnica w sprawie udzielenia dotacji celowej na zadania z zakresu kultury objęte mecenatem państwa w ramach Programu Operacyjnego „Promocja Czytelnictwa” zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 921, rozdziale 92116,§ 2020 o kwotę 5.000 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921, rozdziale 92116, §4240 o kwotę 5.000 zł
z przeznaczeniem na realizację Programu Operacyjnego „PROMOCJA CZYTELNICTWA” priorytet I Rozwój bibliotek oraz poprawa jakości i dostępności zbiorów – zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 


Uzasadnienie.
Zmiany wprowadzono na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Kultury na zadanie z zakresu kultury objęte mecenatem państwa.
 

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1555

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-11-02 10:06:02
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-11-02 10:27:11
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2005-11-02 10:27:11
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony