Zarządzenie Nr 79/05 z dnia 5 X 2005r.

Wersja do druku

ZARZADZENIE Nr 79/05
Wójta Gminy w Stopnicy
z dnia 05 października 2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.

Na podstawie art.128 ust.1pkt 1 ustawy o finansach publicznych (jednolity tekst z 2003r Dz. U. Nr 15 poz.148 z późniejszymi zmianami) oraz Decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Nr 35/2005 z dnia 03 października 2005roku (pismo DKC.680/11/2005 z dnia 2005-10-03 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach)
zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 751, rozdziale 75107, § 2010 o kwotę 5.040 zł.

§ 2

2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 751, rozdziale 75107, § 3030
 o kwotę 5.040 zł.
z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta zarządzonych na dzień 9 października 2005roku,
w wysokości:
- dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 165 zł
- dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji
 wyborczych - 150zł
- dla członków obwodowych komisji wyborczych – 135 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

 

 


Uzasadnienie.
Zmiany wprowadzono na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach.

 

 

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1540

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-11-02 10:09:26
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-11-02 10:28:38
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2005-11-02 10:28:38
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony