Zarządzenie Nr 80/05 z dnia 5 X 2005r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 80/05
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 5 października 2005 roku


w sprawie powołania komisji do odbioru remontu dróg gminnych


 Na podstawie art.31 i art.33 ust 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję do odbioru robót związanych z remontem nawierzchni asfaltowej drogi gminnej nr 747 położonej w m. Mariampol oraz placów gminnych w Stopnicy nr. 20/2, 30 i 287/1 w następującym składzie:

Przewodniczący Komisji – Mirosław Siekierski – inspektor

 Członkowie:

1. Jan Stachurski – Z-ca Wójta
2. Krzysztof Rogala - podinspektor


§ 2

Ustalam termin odbioru robót - 11.10.2005 roku godz. 1000. Zbiórka komisji w siedzibie Urzędu.

§ 3

Odbioru należy dokonać w obecności przedstawiciela Wykonawcy robót.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.


 

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1604

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-11-02 10:13:15
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-11-02 10:29:02
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2005-11-02 10:29:02
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony