Zarządzenie Nr 82/05 z dnia 17 X 2005r.

Wersja do druku

ZARZADZENIE Nr 82/05
Wójta Gminy w Stopnicy
z dnia 17 października 2005r.


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.


Na podstawie art.128 ust.1pkt 1 ustawy o finansach publicznych (jednolity tekst z 2003r Dz. U. Nr 15, poz.148 z późniejszymi zmianami) oraz Decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Nr 37/2005 z 11 października 2005roku (pismo DKC.680/13/2005 z dnia 2005-10-12 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 751, rozdziale 75107, § 2010
 o kwotę 2.230 zł.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 751, rozdziale 75107,
 § 4110 o kwotę 45zł.
 § 4120 o kwotę 6zł.
 § 4170 o kwotę 259zł.
 § 4210 o kwotę 548zł.
 § 4300 o kwotę 872zł.
 § 4410 o kwotę 500zł.
z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie II tury wyborów na Prezydenta RP - wydatki kancelaryjne, obsługa komisji obwodowej i inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu głosowania /transport, łączność, oznaczenie lokali, diety podróżne i koszty przejazdu członków komisji/

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

 


Uzasadnienie.
Zmiany wprowadzono na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach.
 

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1610

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-11-02 10:17:03
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-11-02 10:30:53
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2005-11-02 10:30:53
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony