Zarządzenie Nr 98/05 z dnia 22 XI 2005r.

Wersja do druku

ZARZĄDZENIE Nr 98/05
Wójta Gminy w Stopnicy
z dnia 22 listopada 2005r.


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.


Na podstawie art.128 ust.1pkt 1 ustawy o finansach publicznych (jednolity tekst z 2003 r Dz. U. Nr 15, poz.148 z późniejszymi zmianami)) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe
 a) w dziale 758, rozdziale 75818 § 4810 o kwotę 12.600 zł
 b) w dziale 710, rozdziale 71035 § 4300 o kwotę 400 zł
 c) w dziale 921, rozdziale 92116 § 4270 o kwotę 500 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetowe
 a) w dziale 710, rozdziale 71035 § 4210 o kwotę 400 zł
z przeznaczeniem na zakup kwiatów i zniczy
 b) w dziale 754, rozdziale 75403 § 4210 o kwotę 1.200 zł
z przeznaczeniem na paliwo dla Komisariatu Policji
 c) w dziale 754, rozdziale 75412 § 4210 o kwotę 9.000 zł
z przeznaczeniem na zakup materiałów dla OSP
 d) w dziale 801,rozdziale 80104 § 4210/1 o kwotę 2.400 zł
z przeznaczeniem na zakup materiałów do przedszkola w ramach programu „Ośrodki przedszkolne – szansa na dobry start”.
 e) w dziale 921, rozdziale 92116 § 4210 o kwotę 500 zł
z przeznaczeniem na zakup folii do okładania książek

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1345

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-12-02 11:21:26
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-12-02 12:25:13
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2005-12-02 12:25:13
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony