Zarządzenie Nr 90/05 z dnia 14 XI 2005r.

Wersja do druku

ZARZĄDZENIE Nr 90/05
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 14 listopada 2005r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Stopnica na 2006 rok.

Na podstawie art.52 ust.1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142) oraz art. 121 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się projekt budżetu na 2006 rok zgodnie z załącznikami Nr: 1,2,3,6,6a,7,7b,9,12,14.

§2

Projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego z objaśnieniami przedkładam Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Przewodniczącemu Rady Gminy Stopnica.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1628

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-12-05 09:17:22
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-12-05 09:21:47
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2005-12-05 09:21:47
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony