Uchwała Nr XXIX/41/05 z 13 grudnia 2005r

Wersja do druku

UCHWAŁA Nr XXIX/41/05
RADY GMINY W STOPNICY
z dnia 13 grudnia 2005r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2006r.


 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431; z 1994 r. Nr 1, poz. 3; z 1996 r. Nr 91, poz. 409; z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926; z 1998 r. Nr 108, poz. 681; z 2001 r. Nr 81, poz. 875; z 2002 r. Nr 200, poz. 1680; z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 162, poz. 1568; z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1419) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2005r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2005r (M.P.Nr 62, poz. 867) z kwoty 27,88 zł za 1 q do kwoty 27,00 zł za 1 q.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4

Uchwała obowiązuje w roku podatkowym 2006r.


 

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2000

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2006-01-12 11:19:21
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2006-01-20 09:47:06
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2006-01-20 09:47:06
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony