Uchwała Nr XXX/53/05 z 29 grudnia 2005r

Wersja do druku

Uchwała Nr XXX/53/05
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 29 grudnia 2005r


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005rok


 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr142, poz.1591 ze zmianami) w związku z art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 ze zmianami)
Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1.Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 700, rozdziale 70005, § 6298
 o kwotę zł 900.000,00

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe :
 a) w dziale 700, rozdziale 70005 w tym:
 § 4278 o kwotę zł 900.000,00
 § 4272 o kwotę zł 93.092,00
 b) w dziale 851, rozdziale 85154, § 4272 o kwotę zł 104.804,00
 c) w dziale 710, rozdziale 71004, § 4170 o kwotę zł 34.000,00
 d) w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 o kwotę zł 160.000,00
 e) w dziale 921, rozdziale 92120, § 6050 o kwotę zł 67.000,00

Załącznik „Przychody i Rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Załączone pliki:

Przychody i rozchody budżetu
(U53zal.xls - 23.04 KB) Data publikacji: 2006-02-03 08:33:10 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1727

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2006-02-01 12:48:39
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2006-02-02 10:26:50
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2006-02-03 08:33:10
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony