Uchwała Nr XXX/55/05 z 29 grudnia 2005r

Wersja do druku

Uchwała Nr XXX/ 55/05
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 29 grudnia 2005r.


w sprawie zmian planu finansowego zakładu budżetowego na 2005 rok.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się koszty i inne obciążenia o kwotę 42 000 zł.
2. Zwiększa się koszty i inne obciążenia o kwotę 42 000 zł. 

§ 2

1. Zmniejsza się koszty i inne obciążenia
 w dziale 400 rozdziale 40002
 § 4210  o kwotę   5 000 zł
 § 4300 o kwotę 4 000 zł
 § 4430 o kwotę 5 000 zł
 § 4480 o kwotę 5 000 zł

 w dziale 900 rozdziale 90001
 § 4210 o kwotę 3 000 zł
 § 4270 o kwotę 5 000 zł
 w dziale 900 rozdziale 90002
 § 4010 o kwotę 6 000 zł
 § 4260 o kwotę 2 000 zł
 § 4300 o kwotę 2 000 zł
 § 4430 o kwotę 5 000 zł
2. Zwiększa się koszty i inne obciążenia:
 w dziale 900 rozdziale 90095
 § 4210 o kwotę 38 000 zł
 § 4300 o kwotę 4 000 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Stopnicy

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

 

 

Uzasadnienie:

Dokonuje się zmian w planie finansowym zakładu budżetowego, ponieważ w rozdziale dostarczanie wody, odbiór ścieków, gospodarka odpadami zostaną wykonane niższe przychody od planowanych, w związku z czym nie zostaną również wykonane koszty w planowanej wysokości. W rozdziale pozostała działalność zachodzi konieczność zwiększenia planu kosztów w paragrafie materiałów i usług obcych, dla usług świadczonych na rzecz Urzędu Gminy.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1582

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2006-02-01 12:51:06
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2006-02-02 10:44:25
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2006-02-02 10:44:25
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony