Uchwała Nr XXX/57/05 z 29 grudnia 2005r

Wersja do druku

Uchwała Nr XXX/57/05
Rady Gminy w stopnicy
z dnia 29 grudnia 2005r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Stopnicy na 2006 rok

 Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z póżn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Stopnicy na 2006 rok
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Załączone pliki:

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2006 rok
(U57zal.doc - 38.912 KB) Data publikacji: 2006-02-02 10:57:19 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1464

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2006-02-01 12:52:13
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2006-02-02 10:58:50
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2006-02-02 10:58:50
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony