Zarządzenie Nr 107/05 z dnia 6 XII 2005r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 107/05
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 6 grudnia 2005r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Na podstawie § 11 Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Gminy w Stopnicy, stanowiącej załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 76/05 Wójta Gminy Stopnica z dnia 29 września 2005r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Zarządza się przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji składników majątkowych
w Samodzielnym Niepublicznym Ośrodku Zdrowia w Stopnicy
przez komisje inwentaryzacyjną w następującym składzie:
1/ Anna Godowska- Przewodnicząca
2/ Barbara Bielat – członek
3/ Zofia Marzec - członek
dla przeprowadzenia spisu z natury powołuje się zespół spisowy w składzie:
   1/ Maria Brońska - inspektor
   2/ Katarzyna Jagodzińska- podinspektor
2. Inwentaryzację należy przeprowadzić według stanu na dzień 31 grudnia 2005r.

§ 2

Inwentaryzacją należy objąć następujące składniki majątkowe:
1/ środki trwałe,
2/ pozostałe środki trwałe (wyposażenie).

§ 3

Składniki majątku należy spisać na arkuszach spisu z natury.

§ 4

Przyjmuje się dzień 15 stycznia 2006r. jako termin zakończenia prac przez komisję inwentaryzacyjną.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1643

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2006-02-09 10:23:12
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2006-02-10 10:58:25
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2007-02-20 08:08:10
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony