Zarządzenie Nr 108/05 z dnia 6 XII 2005r.

Wersja do druku

ZARZĄDZENIE Nr 108/05
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 6 grudnia 2005r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Stopnica na 2006 rok.

 Na podstawie art.52 ust.1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142) oraz art. 121 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuje się autopoprawki projektu budżetu na 2006 rok zgodnie z załącznikami Nr: 1, 2, 6, 7, 7b.

§ 2

Powyższe zmiany z objaśnieniami i projektem uchwały budżetowej przedkładam Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Przewodniczącemu Rady Gminy Stopnica.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączone pliki:

Załączniki Nr 1, 2, 6, 7, 7b.
(Z108zal.xls - 96.768 KB) Data publikacji: 2006-02-09 12:43:21 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1620

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2006-02-09 10:25:53
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2006-02-10 10:58:34
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2006-02-10 10:58:34
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony