Zarządzenie Nr 111/05 z dnia 19 XII 2005r.

Wersja do druku

ZARZĄDZENIE Nr 111/05
Wójta Gminy w Stopnicy
z dnia 19 grudnia 2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.

Na podstawie art.128 ust.1pkt 1 ustawy o finansach publicznych (jednolity tekst z 2003 r Dz. U. Nr 15, poz.148 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę zł 45.195,00
 a) w dziale 700, rozdziale 70005, § 4170 o kwotę zł 7.000,00
 b) w dziale 750, rozdziale 75022,
 § 4210 o kwotę zł 2.050,00
 § 4300 o kwotę zł 1.800,00
 § 4410 o kwotę zł 80,00
 c) w dziale 750, rozdziale 75023,
 § 4040 o kwotę zł 1.965,00
 § 4170 o kwotę zł 30.000,00
 § 4350 o kwotę zł 2.000,00 d) w dziale 754, rozdziale 75412, § 4300 o kwotę zł 300,00
 
2. Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę zł 45,195,00
a) w dziale 700, rozdziale 70005, § 4300 o kwotę zł 7.000,00 z przeznaczeniem na zakup usług,
b) w dziale 750, rozdziale 75022, § 3030 o kwotę zł 5.930,00 z przeznaczeniem na wypłatę diet dla Radnych,
c) w dziale 750, rozdziale 75023,
 § 4440 o kwotę zł 1.965,00
 § 6050 o kwotę zł 30.000,00 z przeznaczeniem na dodatkowy przypis ZFŚS i na wykonanie sieci komputerowej w budynku Urzędu,
d) w dziale 754, rozdziale 75412, § 4430 o kwotę zł 300,00 z przeznaczeniem na ubezpieczenie samochodu strażackiego.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1508

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2006-02-09 10:39:11
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2006-02-10 10:59:03
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2006-02-10 10:59:03
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony