Zarządzenie Nr 63/06 z 11 października 2006r.

Wersja do druku

ZARZADZENIE Nr 63/06
Wójta Gminy w Stopnicy
z dnia 11 października 2006r


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.


Na podstawie art.188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (jednolity tekst z 2005r Dz. U. Nr 249 poz.2104 z późniejszymi zmianami) oraz decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011.1/61/2006 z dnia 29 września 2006r ( pismo Znak:Fn.I.3011.1/61/2006 z dnia 2006-10-02 Wydziału Finansów Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 852 w rozdziale 85213 w § 2010 o kwotę zł 14.900,00
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 w rozdziale 85213 w § 4130 o kwotę zł 14.900,00

§ 2

1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 w rozdziale 85214 w § 2030 o kwotę zł 2.937,00
2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 w rozdziale 85214 w § 3110 o kwotę zł 2.937,00 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1253

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2006-11-17 12:56:39
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2006-11-17 12:59:22
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2006-11-17 12:59:22
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony