Zarządzenie Nr 59/06 z 04 października 2006r.

Wersja do druku

ZARZADZENIE Nr 59/06
Wójta Gminy w Stopnicy
z dnia 04 października 2006r


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.


Na podstawie art.188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (jednolity tekst z 2005r Dz. U. Nr 249 poz.2104 z późniejszymi zmianami) oraz decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011/140/2006 z dnia 26 września 2006r ( pismo Znak:Fn.I.3011/140/2006 z dnia 2006-09-27 Wydziału Finansów Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach)
zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 w rozdziale 85214 w § 2030
o kwotę zł 3.093,00
2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 w rozdziale 85214 § 3110
 o kwotę zł 3.093,00
z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.3 i ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U. Nr 64, poz.593 z późn.zm.).

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1232

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2006-11-17 13:17:36
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2006-11-17 13:42:35
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2006-11-17 13:42:35
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony