Zarządzenie Nr 58/06 z 29 września 2006r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 58/06
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 29 września 2006 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tj: Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), oraz decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011/141/2006 z dnia 26 września 2006 roku (pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Finansów i Budżetu Znak: Fn.I.3011/141/2006 z dnia 26.09.2006r.), zarządzam co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801, rozdziale 80101 § 2030
o kwotę 8.772,00 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801, rozdziale 80101
o kwotę 8.772,00 zł
w tym:
§ 4010 o kwotę 7.278,00 zł
§ 4110 o kwotę 1.316,00 zł
§ 4120 o kwotę 178,00 zł
z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty wprowadzenia od 1 września 2006r. nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1238

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2006-12-11 14:06:31
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2006-12-11 14:47:11
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2006-12-11 14:47:11
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony