Zarządzenie Nr 84/06 z 23 listopada 2006r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 84/06
Wójta Gminy w Stopnicy
z dnia 23 listopada 2006 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), oraz decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011.1/115/2006 z dnia 10 listopada 2006 roku (pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Finansów i Budżetu Znak: Fn.I.3011.1/115/06 z dnia 10.11.2006r.), zarządzam co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801, rozdziale 80195 § 2030 o kwotę 200,00 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801, rozdziale 80195 § 4170 o kwotę 200,00 zł
z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1236

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2006-12-11 14:34:23
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2006-12-11 14:43:13
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2006-12-11 14:43:13
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony