Uchwała Nr III/23/06 z 29 grudnia 2006r.

Wersja do druku

Uchwała Nr III/23/06
Rady Gminy w stopnicy
z dnia 29 grudnia 2006r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej

Na podstawie art. 18a ust.1 i 4 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz regulaminu komisji rewizyjnej, stanowiącego załącznik nr 7 do Statutu Gminy Stopnica (Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 112, poz. 1021 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym komisje podlegają radzie gminy, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności.

Załączone pliki:

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ
(U_06_23_zal.doc - 40.448 KB) Data publikacji: 2007-01-03 07:54:25 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1234

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2007-01-03 07:51:50
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2007-01-03 07:57:32
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2007-01-03 07:57:32
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony