Uchwała Nr II/9/06 z 4 grudnia 2006r.

Wersja do druku

Uchwała Nr II/9/06
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 4 grudnia 2006r.

w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Wójta Gminy oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146, poz. 1223 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Pan Ryszard Zych obejmuje z dniem 4 grudnia 2006r. stanowisko Wójta Gminy Stopnica. 2. Zakres obowiązków Wójta określają przepisy ustawy o samorządzie gminnym, postanowienia Statutu Gminy oraz Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy.

§ 2

Ustala się miesięczne wynagrodzenie Wójta Gminy w następującej wysokości:
- wynagrodzenie zasadnicze w kwocie - 4 630 zł,
- dodatek funkcyjny w kwocie - 1 550 zł,
- dodatek specjalny w wysokości 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie - 2 472 zł,
- dodatek za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie - 926 zł.

§ 3

Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania wobec Wójta Gminy czynności z zakresu prawa pracy dotyczących:
- zawarcia umowy korzystania z samochodu prywatnego do celów służbowych,
- zarządzania wypłat świadczeń pracowniczych przysługujących z mocy samego prawa,
- udzielania urlopów i zwolnień z pracy.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1241

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2007-01-08 07:31:27
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2007-01-08 07:36:34
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2007-01-08 07:36:34
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony