Uchwała Nr 5/2003 z 21 III 2003r.

Wersja do druku

Uchwała Nr 5/2003
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 21 marca 2003r.

w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stopnicy

 Na podstawie art.45 ust.8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz.408 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się Radę Społeczną Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stopnicy na okres kadencji 2003-2006 w następującym składzie:
1. Przewodniczący - Ryszard Zych - Wójt Gminy
2. Członkowie: - Jerzy Osak - Przedstawiciel Wojewody
3.  - Danuta Szczepanik - radna
4.  - Krzysztof Tułak - radny
5.  - Czesław Sztuk - radny
6.  - Czesław Zych - radny

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1953

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2003-07-23 20:21:42
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2003-07-23 20:21:42
Ostatnia zmiana: Zofia Marzec, data: 2003-09-30 08:22:07
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony