Zarządzenie Nr 95/06 z 21 grudnia 2006r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 95/06
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 21 grudnia 2006 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej.

Na podstawie art.19 ust 1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. Nr 19 póz. 1777 zarządzam co następuje:

§1

Powołuję Komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie wycinki drzew w pasie drogi krajowej nr 73, w następującym składzie:
1.Mirosław Siekierski - Przewodniczący Komisji
2.Krzysztof Rogala - Sekretarz Komisji
3.Maria Brońska - Członek Komisji

§2

Do zadań Komisji Przetargowej należy ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badanie i ocena ofert.

§3

Komisja przedstawi kierownikowi Zamawiającego propozycje: wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty lub wystąpi z wnioskiem o ewentualne unieważnienie postępowania.

§4

Komisja pracuje zgodnie z zasadami określonymi w/w Prawie Zamówień Publicznych. Komisja kończy pracę z dniem podpisania umowy.

§5

Zarządzenie wchodzi z dniem powzięcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 989

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2007-02-20 08:19:46
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2008-03-19 12:45:47
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2008-03-19 12:45:47
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony