Uchwała Nr 8/2003 z 21 III 2003r.

Wersja do druku

Uchwała Nr 8/2003
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 21 marca 2003r.

w sprawie ustalenia wysokości diety dla sołtysów

 Na podstawie art. 37b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Za uczestnictwo w sesjach Rady Gminy w Stopnicy przysługuje sołtysowi dieta w wysokości 50 złotych.


§ 2

Należności z tytułu diet wypłaca Urząd Gminy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1994

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2003-07-23 20:33:52
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2003-07-23 20:33:52
Ostatnia zmiana: Zofia Marzec, data: 2003-09-30 08:23:07
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony