Uchwała Nr 9/2003 z 21 III 2003r.

Wersja do druku

Uchwała Nr 9/2003
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 21 marca 2003r.

w sprawie ustalenia wysokości diety dla przewodniczącego rady gminy

Na podstawie art.14 i 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się wysokość diety dla Przewodniczącego Rady Gminy w Stopnicy w kwocie 1.200 złotych miesięcznie.

§ 2

Wykonanie uchwały porucza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1973

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2003-07-23 20:35:46
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2003-07-23 20:35:46
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2003-07-23 20:35:46
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony