Zarządzenia z 2007r.

Wersja do druku

 

Zarządzenie Nr 1/07 z 4 stycznia 2007r.

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 2/07 z 17 stycznia 2007r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 3/07 z 18 stycznia 2007r.

w sprawie zasad korzystania z telefonów stacjonarnych i oszczędnego gospodarowania materiałami biurowymi

Zarządzenie Nr 4/07 z 19 stycznia 2007r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 5/07 z 26 stycznia 2007r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy

Zarządzenie Nr 6/07 z 31 stycznia 2007r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu

Zarządzenie Nr 7/07 z 14 lutego 2007r.

w sprawie zwołania zebrań wiejskich dla wyboru sołtysów i rad sołeckich

Zarządzenie Nr 8/07 z 19 lutego 2007r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy

Zarządzenie Nr 9/07 z 28 lutego 2007r.

w sprawie powołania komisji do odbioru robót będących przedmiotem zamówienia w przetargu Or.340/28/06 w postaci wycinki drzew z wykarczowaniem i usunięciem pozostałości pni, zasypanie dołów w pasie drogi krajowej nr 73 relacji Kielce- Tarnów

Zarządzenie Nr 10/07 z 1 marca 2007r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2007 roku

Zarządzenie Nr 11/07 z 2 marca 2007r.

w sprawie powierzenia spraw zastępcy wójta

Zarządzenie Nr 12/07 z 2 marca 2007r.

w sprawie upoważnienia zastępcy wójta do załatwiania indywidualnych spraw

Zarządzenie Nr 13/07 z 2 marca 2007r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 rok

Zarządzenie Nr 14/07 z 2 marca 2007r.

w sprawie powierzenia spraw zastępcy wójta

Zarządzenie Nr 15/07 z 6 marca 2007r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.

Zarządzenie Nr 16/07 z 12 marca 2007r.

w sprawie przeprowadzenia eliminacji gminnych IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem: „Kiedy dzwonię po straż pożarną?”

Zarządzenie Nr 17/07 z 12 marca 2007r.

w sprawie planu kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 18/07 z 16 marca 2007r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 19/07 z 19 marca 2007r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 20/07 z 22 marca 2007r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.

Zarządzenie Nr 21/07 z 22 marca 2007r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007rok.

Zarządzenie Nr 22/07 z 22 marca 2007r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 23/07 z 10 kwietnia 2007r.

w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2007 roku

Zarządzenie Nr 24/07 z 10 kwietnia 2007r.

Zarządzenie Nr 25/07 z 10 kwietnia 2007r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007rok.

Zarządzenie Nr 26/07 z 4 maja 2007r.

w sprawie zmiany regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 27/07 z 7 maja 2007r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.

Zarządzenie Nr 28/07 z 7 maja 2007r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 29/07 z 9 maja 2007r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007rok.

Zarządzenie Nr 30/07 z 9 maja 2007r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.

Zarządzenie Nr 31/07 z 25 maja 2007r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007rok.

Zarządzenie Nr 32/07 z 25 maja 2007r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.

Zarządzenie Nr 33/07 z 28 maja 2007r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu

Zarządzenie Nr 34/07 z 4 czerwca 2007r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007rok.

Zarządzenie Nr 35/07 z 8 czerwca 2007r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.

Zarządzenie Nr 36/07 z 8 czerwca 2007r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 37/07 z 8 czerwca 2007r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.

Zarządzenie Nr 38/07 z 14 czerwca 2007r.

w sprawie powołania komisji do odbioru robót

Zarządzenie Nr 39/2007 z 19 czerwca 2007r.

w sprawie określenia stawek czynszu na lokale mieszkalne z gminnego zasobu mieszkaniowego

Zarządzenie Nr 40/07 z 20 czerwca 2007r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.

Zarządzenie Nr 41/07 z 20 czerwca 2007r.

w sprawie zasad rachunkowości i planu kont do prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla gminy Stopnica.

Zarządzenie Nr 41a/07 z 25 czerwca 2007r.

w sprawie planu kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych Gminy Stopnica.

Zarządzenie Nr 42/07 z 2 lipca 2007r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 43/07 z 6 lipca 2007r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Zarządzenie Nr 44/07 z 6 lipca 2007r.

w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert w sprawie serwisowania szkolnej sieci internetowej.

Zarządzenie Nr 45/07 z 9 lipca 2007r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 46/07 z 17 lipca 2007r.

w sprawie ustalenia stawki za udział członka OSP w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

Zarządzenie Nr 47/07 z 17 lipca 2007r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007rok.

Zarządzenie Nr 48/07 z 31 lipca 2007r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007rok.

Zarządzenie Nr 49/07 z 6 sierpnia 2007 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 50/07 z 6 sierpnia 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.

Zarządzenie Nr 51/07 z 7 sierpnia 2007r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.

Zarządzenie Nr 52/07 z 14 sierpnia 2007r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.

Zarządzenie Nr 53/07 z 14 sierpnia 2007r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu

Zarządzenie Nr 54/07 z 20 sierpnia 2007r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.

Zarządzenie Nr 55/07 z 20 sierpnia 2007r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.

Zarządzenie Nr 56/07 z 24 sierpnia 2007r.

w sprawie powierzenia spraw zastępcy wójta

Zarządzenie Nr 57/07 z 24 sierpnia 2007r.

w sprawie upoważnienia zastępcy wójta do załatwiania indywidualnych spraw

Zarządzenie Nr 58/07 z 28 sierpnia 2007r.

w sprawie powołania komisji do odbioru robót będących przedmiotem zamówienia w przetargu Or.340/03/07 w postaci budowy chodnika dla pieszych w pasie drogi krajowej nr 73 w miejscowości Smogorzów.

Zarządzenie Nr 59/07 z 28 sierpnia 2007r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007rok.

Zarządzenie Nr 60/07 z 28 sierpnia 2007r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.

Zarządzenie Nr 61/07 z 29 sierpnia 2007r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007rok.

Zarządzenie Nr 62/07 z 6 września 2007r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.

Zarządzenie Nr 63/07 z 7 września 2007r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007rok.

Zarządzenie Nr 64/07 z 7 września 2007r.

w sprawie regulaminu przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 65/07 z 19 września 2007r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007rok.

Zarządzenie Nr 66/07 z 19 września 2007r.

w sprawie powołania komisji do odbioru prac remontowych.

Zarządzenie Nr 67/07 z 25 września 2007r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007rok.

Zarządzenie Nr 68/07 z 25 września 2007r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.

Zarządzenie Nr 69/07 z 26 września 2007r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 70/07 z 27 września 2007r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.

Zarządzenie Nr 71/07 z 27 września 2007r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.

Zarządzenie Nr 72/07 z 26 września 2007r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007rok.

Zarządzenie Nr 73/07 z 9 października 2007r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 74/07 z 11 października 2007r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007rok.

Zarządzenie Nr 75/07 z 11 października 2007r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007rok.

Zarządzenie Nr 76/07 z 16 października 2007r.

w sprawie powierzenia spraw zastępcy wójta

Zarządzenie Nr 77/07 z 16 października 2007r.

w sprawie upoważnienia zastępcy wójta do załatwiania indywidualnych spraw

Zarządzenie Nr 78/07 z 17 października 2007r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.

Zarządzenie Nr 79/07 z 17 października 2007r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.

Zarządzenie Nr 80/07 z 17 października 2007r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 81/07 z 23 października 2007r.

w sprawie powołania komisji do odbioru robót będących przedmiotem zamówienia w przetargu Or.340/05/07 w postaci remontu nawierzchni dróg gminnych w gminie Stopnica

Zarządzenie Nr 82/07 z 29 października 2007r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.

Zarządzenie Nr 83/07 z 31 października 2007r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.

Zarządzenie Nr 84/07 z 31 października 2007r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007rok.

Zarządzenie Nr 85/07 z 31 października 2007r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.

Zarządzenie Nr 86/07 z 5 listopada 2007r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.

Zarządzenie Nr 87/07 z 5 listopada 2007r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007rok.

ZARZĄDZENIE Nr 88/07 z 6 listopada 2007r.

w sprawie ustalenia „Polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy”

Zarządzenie Nr 89/07 z 8 listopada 2007r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.

Zarządzenie Nr 90/07 z 8 listopada 2007r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007rok.

Zarządzenie Nr 91/07 z 9 listopada 2007r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007rok.

Zarządzenie Nr 92/07 z 9 listopada 2007r.

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 93/07 z 12 listopada 2007r.

w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy.

Zarzadzenie Nr 94/07 z 14 listopada 2007 r.

w sprawie projektu budżetu gminy Stopnica na 2008 rok

Zarządzenie Nr 95/07 z 16 listopada 2007r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007rok.

Zarządzenie Nr 96/07 z 16 listopada 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.

Zarządzenie Nr 97/07 z 26 listopada 2007r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.

Zarządzenie Nr 98/07 z 26 listopada 2007r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego w Urzędzie Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 99/07 z 28 listopada 2007r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007rok.

Zarządzenie Nr 100/07 z 29 listopada 2007 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 101/07 z 29 listopada 2007r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych znajdujących się na wyposażeniu Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy

Zarządzenie Nr 102/07 z 30 listopada 2007r.

w sprawie powierzenia spraw zastępcy wójta

Zarządzenie Nr 103/07 z 30 listopada 2007r.

w sprawie powierzenia spraw zastępcy wójta

Zarządzenie Nr 103/2007 z 30 listopada 2007r.

w sprawie powierzenia spraw zastępcy wójta

Zarządzenie Nr 104/07 z 28 listopada 2007r.

w sprawie upoważnienia zastępcy wójta do załatwiania indywidualnych spraw

Zarządzenie Nr 104/2007 z 30 listopada 2007r.

w sprawie upoważnienia zastępcy wójta do załatwiania indywidualnych spraw

Zarządzenie Nr 105/07 z 10 grudnia 2007r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007rok.

Zarządzenie Nr 106/2007 z 12 grudnia 2007r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.

Zarządzenie Nr 107/07 z 12 grudnia 2007r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.

Zarządzenie Nr 108/07 z 13 grudnia 2007 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru robót będących przedmiotem zamówienia w przetar Or.340/05/07, Or.340/07/07 w postaci remontu nawierzchni dróg gminnych w gminie Stopnica or robót pn. „Remont przystanków autobusowych przy drodze krajowej nr 73"

Zarządzenie Nr 109/07 z 18 grudnia 2007r

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007rok.

Zarządzenie Nr 110/2007 z 21 grudnia 2007r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.

Zarządzenie Nr 111/2007 z 21 grudnia 2007r.

Zarządzenie Nr 112/2007 z 28 grudnia 2007r.

w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Zarządzenie Nr 113/2007 z 28 grudnia 2007r.

w sprawie upoważnienia inspektora ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Zarządzenie Nr 114/2007 z 28 grudnia 2007r.

w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 3576

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2007-03-12 09:58:32
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2007-03-12 10:00:16
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2008-02-06 14:10:36
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony