Zarządzenie Nr 115/05 z 30 grudnia 2005r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 115/05
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 30 grudnia 2005r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stopnicy

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z § 11 Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stopnicy stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 49/03 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 15 grudnia 2003r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Regulamin Organizacyjny Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stopnicy w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1152

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2007-03-21 12:23:42
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2007-03-21 12:30:56
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2007-03-21 12:30:56
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony