Zarządzenie Nr 3/07 z 18 stycznia 2007r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 3/07
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 18 stycznia 2007r.

w sprawie zasad korzystania z telefonów stacjonarnych i oszczędnego gospodarowania materiałami biurowymi

Działając na podstawie § 14 pkt 5 regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Stopnica, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 35/04 Wójta Gminy Stopnica z dnia 2 lipca 2004r. zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Gminy, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Kierowników jednostek organizacyjnych gminy do prowadzenia ewidencji rozmów telefonicznych zewnętrznych z uwzględnieniem:
1/ daty i godziny rozmowy,
2/ wybranego numeru,
3/ imienia i nazwiska osoby telefonującej,
4/ rodzaju rozmowy (służbowa-prywatna).
2. Zaleca się wyznaczenie w referatach (pokojach wieloosobowych) i GOPS-ie osoby odpowiedzialnej za ewidencję rozmów.
3. Monitoring rozmów w oparciu o bilingi prowadzony będzie w każdym miesiącu przez Sekretariat.
4. Osoby odpowiedzialne za ewidencję rozmów dokonają rozliczenia rozmów na podstawie bilingów i wewnętrznej ewidencji (z podaniem nazwiska osoby korzystającej z telefonu dla celów prywatnych oraz kwoty do zapłaty).
5. Referat finansowy na podstawie przedłożonych rozliczeń rozmów prywatnych wystawi notę obciążeniową.
6. Rozliczenie rozmów prywatnych następować będzie w okresach kwartalnych.
7. Należność za rozmowy prywatne należy uregulować w terminie 7 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej.

§ 2

Zobowiązuję:
1/ Sekretarza gminy do cyklicznych kontroli zgodności ewidencji rozmów z bilingami poszczególnych numerów telefonicznych,
2/ Skarbnika gminy do kontroli terminowego opłacania należności za rozmowy prywatne.

§ 3

W zakresie oszczędnego gospodarowania materiałami biurowymi zobowiązuję:
1/ wszystkich pracowników urzędu do racjonalnego używania materiałów i pobierania ich
w niezbędnej ilości,
2/ sekretariat do prowadzenia ewidencji wydanych materiałów biurowych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1204

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2007-03-21 12:35:15
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2007-03-21 13:38:30
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2008-02-13 13:07:00
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony