Zarządzenie Nr 22/07 z 22 marca 2007r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 22/07
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 22 marca 2007r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

 Na podstawie § 11 Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Gminy w Stopnicy, stanowiącej załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 76/05 Wójta Gminy Stopnica z dnia 29 września 2005r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Gminy Stopnica zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Zarządza się przeprowadzenie inwentaryzacji studni publicznych na terenie gminy Stopnica
2. Dla przeprowadzenia inwentaryzacji powołuje się zespół spisowy w składzie:
   1/ Helena Rokita – Kierownik Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
   2/ Jan Stachurski – Zastępca Wójta
   3/ Krzysztof Rogala - podinspektor
3. Inwentaryzację należy przeprowadzić według stanu na dzień 22 marca 2007r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1132

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2007-05-18 10:49:13
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2007-05-18 10:58:22
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2007-05-18 10:58:22
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony