Uchwała Nr VII/21/07 z 24 kwietnia 2007r.

Wersja do druku

UCHWAŁA NR VII/21/07
RADY GMINY W STOPNICY
z dnia 24 kwietnia 2007r

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 ze zmianami) w związku z art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r . o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz.2104 ze zmianami)Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 w rozdziale 90015 w § 4260  o kwotę zł 20.000,00
2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 010 w rozdziale 01010 w § 6050 o kwotę zł 20.000,00

§ 2

Załącznik na wieloletnie wydatki inwestycyjne, otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Uzasadnienie:
Zwiększenie wydatków wynika z potrzeby doprojektowania odcinka kanalizacji łączącego miejscowość Suchowolę z Mariampolem w związku, z czym zmniejszy się awaryjność kanalizacji. Zgodnie z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Załączone pliki:

Załącznik
(U_2007_21_zal.xls - 25.6 KB) Data publikacji: 2007-07-30 13:26:42 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1261

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2007-05-18 13:36:41
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2007-05-18 13:38:40
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2007-07-30 13:26:42
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony