Uchwała Nr VII/24/07 z 24 kwietnia 2007r.

Wersja do druku

Uchwała Nr VII/24/07
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 24 kwietnia 2007r.

w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy w Stopnicy do wykonania zadań wynikających z ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. 218, poz. 1592 i Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 25, poz. 162)

 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 4 pkt 32 i art. 8 pkt 32 ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. 218, poz. 1592 i Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 25, poz. 162) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy w Stopnicy do przyjęcia i przekazania do Instytutu Pamięci Narodowej oświadczeń zwanych „lustracyjnymi”, złożonych przez Skarbnika i Sekretarza Gminy Stopnica.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006r. lustracji podlegają skarbnik i sekretarz gminy. Organem właściwym do przeprowadzenia czynności, o których mowa w uchwale jest organ, który ich powołał, czyli rada gminy. Aby skutecznie wykonać powierzone ustawa obowiązki, konieczne jest upoważnienie osoby do ich wykonania.

Załączone pliki:

Załącznik
(załącznik U_2006_24.txt - 1.263 KB) Data publikacji: 2007-07-30 14:26:02 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1280

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2007-05-21 08:32:28
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2007-05-21 08:36:12
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2007-08-06 08:53:15
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony