Uchwała Nr VIII/33/07 z 24 maja 2007r.

Wersja do druku

Uchwała Nr VIII/33/07
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 24 maja 2007 r.

w sprawie celowości zabezpieczenia środków finansowych w budżecie w ramach wkładu własnego niezbędnego do rzeczowej realizacji w latach 2007-2013 inwestycji pn. „Remont drogi gminnej Nr 003923T Skrobaczów- Skrobaczów Las ”

Na podstawie art. 4 ust.1.pkt 2, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Uważa się za celowe zabezpieczenie w budżecie Gminy Stopnica na rok 2009 środki finansowe w wysokości 152 500,00 zł stanowiące 25 % wartości inwestycji, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi gminnej Nr 003923T Skrobaczów- Skrobaczów Las” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Osi Priorytetowej Nr 3, Działanie: 3.2, w przypadku otrzymania dofinansowania z tego źródła. Przewidywany koszt całkowity inwestycji wynosi 610 000,00 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stopnica.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE

Podjęcie uchwały intencyjnej przez Radę Gminy jest niezbędne dla ubiegania się o środki finansowe
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Uchwała jest swoistą promesą zabezpieczenia niezbędnych środków na realizację przedmiotowego zadania w roku budżetowym 2009 w razie przyznania pozytywnej decyzji o finansowaniu inwestycji.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1206

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2007-05-28 14:31:47
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2007-05-28 14:40:24
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2007-05-28 14:40:24
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony