Zarządzenie Nr 1/07 z 4 stycznia 2007r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 1/07
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 4 stycznia 2007 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Na podstawie art.31 i art.33 ust 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję do odbioru robót związanych z montażem urządzeń do radiowego monitorowania i sterowania obiektów wodociągowych w Podlasku, Smogorzowie i Wolicy, w następującym składzie:

Przewodnicząca Komisji – Helena Rokita - Kierownik Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Członkowie: Mariusz Szcześniak – inspektor UG
Krzysztof Rogala – podinspektor UG

§ 2

Ustalam termin odbioru robót 11.01.2007 roku godz. 10:00. Zbiórka komisji w siedzibie Urzędu.

§ 3

Odbioru należy dokonać w obecności przyszłego użytkownika, tj. Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stopnicy Jana Łukasika oraz Wykonawcy robót.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1121

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2007-07-24 13:50:50
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2007-07-24 14:41:53
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2007-07-24 14:41:53
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony