Uchwała Nr IX/40/07 z 12 lipca 2007r.

Wersja do druku

Uchwała Nr IX/40/07
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 12 lipca 2007 r.

w sprawie zakupu nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(t. j. Dz U. z 2001r. Nr 142, poz 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Wójta Gminy Stopnica do zakupu działki nr 821 położonej w miejscowości Falęcin Stary o powierzchni 0,58 ha

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie:
Nieruchomość w/w jest niezbędna dla potrzeb gminy, z uwagi na to, że planowana jest rozbudowa oczyszczalni ścieków w związku z budową kanalizacji, podjęcie uchwały jest konieczne.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1257

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2007-07-25 10:34:05
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2007-07-25 12:27:42
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2007-07-25 12:27:42
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony