Zarządzenie Nr 43/07 z 6 lipca 2007r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 43/07
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 6 lipca 2007 roku

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674) zarządzam:

§ 1

Powołuję komisję egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani mgr Agnieszki Paw-Durek nauczyciela języka niemieckiego w składzie:
1. mgr Jan Stachurski – Przewodniczący
2. mgr Roman Korczak
3. mgr Józef Podsiadło
4. mgr Bogusława Mezglewska
5. mgr Teresa Wójcik

§ 2

Zadaniem komisji jest przeprowadzenie pełnej procedury postępowania egzaminacyjnego zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. Nr 260, poz. 2593).

§ 3

1. Postępowanie, o którym mowa w § 2 winno być przeprowadzone 23 lipca 2007 roku o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stopnicy.
2. Z chwilą przejęcia przez organ prowadzący szkołę dokumentacji związanej z procedurą awansu, komisja egzaminacyjna zostaje rozwiązana.

§ 4

Za całość wykonywanych zadań w ramach komisji ekspertom przysługuje wynagrodzenie w wysokości 100,00 zł

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1102

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2007-07-25 10:39:34
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2007-07-25 12:24:34
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2007-07-25 12:24:34
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony