Zarządzenie Nr 30/07 z 9 maja 2007r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 30/07
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 9 maja 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tj: Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), oraz decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011/16/2007 z dnia 29 marca 2007 roku (pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Finansów i Budżetu Znak: Fn.I.3011/16/2007 z dnia 29.03.2007r.), zarządzam co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801, rozdziale 80101 § 2030 o kwotę 18.060,00 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 18.060,00 zł w tym:
§ 4010 o kwotę 14.988,00 zł
§ 4110 o kwotę 2.706,00 zł
§ 4120 o kwotę 366,00 zł
z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w rku szkolnym 2006/2007 w okresie styczeń – sierpień 2007r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1187

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2007-07-25 11:09:39
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2007-07-25 12:18:09
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2007-07-25 12:18:09
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony