Zarządzenie Nr 37/07 z 8 czerwca 2007r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 37/07
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 8 czerwca 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tj: Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), oraz decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011/44/2007 z dnia 29 maja 2007 roku (pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Finansów i Budżetu Znak: Fn.I.3011/44/2007 z dnia 29.05.2007r.), zarządzam co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852, rozdziale 85214 § 2010 o kwotę 12.580,00 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852, rozdziale 85214 § 3110 o kwotę 12.580,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z póź.zm.)

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1122

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2007-07-25 11:21:07
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2007-07-25 12:21:18
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2007-07-25 12:21:18
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony