Zarządzenie Nr 40/07 z 20 czerwca 2007r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 40/07
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 20 czerwca 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 8.486 zł w tym:
w dziale 801, rozdziale 80101, § 4270 o kwotę 2.000 zł
w dziale 801, rozdziale 80110, § 4240 o kwotę 6.336 zł
w dziale 852, rozdziale 85219, § 4110 o kwotę 150 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 8.486 zł w tym:
w dziale 801, rozdziale 80101, § 4260 o kwotę 2.000 zł
w dziale 801, rozdziale 80110, § 3240 o kwotę 336 zł
§ 4700 o kwotę 1.000 zł
§ 4750 o kwotę 5.000 zł
w dziale 852, rozdziale 85219, § 4170 o kwotę 150 zł
z przeznaczeniem na zakup energii, wypłatę stypendium za wyniki w nauce, szkolenie pracowników, zakup akcesoriów komputerowych oraz wypłatę wynagrodzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1136

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2007-07-25 11:27:29
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2007-07-25 12:23:43
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2007-07-25 12:23:43
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony