Zarządzenie Nr 46/07 z 17 lipca 2007r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 46/07
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 17 lipca 2007 roku

w sprawie ustalenia stawki za udział członka OSP w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

Na podstawie art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002r. Nr 147 poz. 1229, z późn. zmianami) zarządzam, co następuje:

§1

Członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną, otrzymuje ekwiwalent pieniężny w wysokości 15 zł za godzinę.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Komendantowi Gminnemu ochrony przeciwpożarowej

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2007r.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1118

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2007-07-25 12:12:22
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2007-07-25 12:26:48
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2007-07-25 12:26:48
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony