Zarządzenia z 2009r.

Wersja do druku

 

Zarządzenie Nr 1/09 z 8 stycznia 2009 roku

w sprawie przyjęcia instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy w Stopnicy

Zarządzenie Nr 2/09 z 16 stycznia 2009 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 3/09 z 19 stycznia 2009 roku

w sprawie wkładu własnego do projektu pn. "Przedszkole szansą na sukces w edukacji - Smogorzów i Mietel"

Zarządzenie Nr 4/09 z 19 stycznia 2009 roku

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do przeprowadzania wywiadu alimentacyjnego oraz odbierania oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych.

Zarządzenie Nr 5/09 z 19 stycznia 2009 roku

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do przeprowadzania wywiadu alimentacyjnego oraz odbierania oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych.

Zarządzenie Nr 6/09 z 20 stycznia 2009 roku

W sprawie zmian przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Gminy Stopnica.

Zarządzenie Nr 7/09 z 23 lutego 2009 roku

w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 8/09 z 3 marca 2009 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i fizycznej i sportu w 2009 roku

Zarządzenie Nr 9/09 z 9 marca 2009 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 10/09 z 17 marca 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 11/09 z 18 marca 2009 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 12/09 z 24 marca 2009 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 13/09 z 24 marca 2009 roku

sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Referacie Budownictwa, Gospodarki komunalnej i Ochrony Środowiska

Zarządzenie Nr 14/09 z 24 marca 2009 roku

w sprawie powierzenia spraw zastępcy wójta

Zarządzenie Nr 15/09 z 27 marca 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 16/09 z 7 kwietnia 2009 roku

z sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 17/09 z 22 kwietnia 2009 roku

w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2009 roku

Zarządzenie Nr 18/09 z 22 kwietnia 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 19/09 z 27 kwietnia 2009

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych.

Zarządzenie Nr 20/09 z 30 kwietnia 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 29009 rok

Zarządzenie Nr 21/09 z 11 maja 2009 roku

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 22/09 z 12 maja 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 23/09 z 18 maja 2009 roku

W sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Busko-Zdrój ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zarządzenie Nr 24/09 z 22 maja 2009 roku

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009rok.

Zarządzenie Nr 25/09 z 22 maja 2009 roku

W sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 26/09 z 04 czerwca 2009 roku

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009rok.

Zarządzenie Nr 27/09 z 4 czerwca 2009 roku

w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 28/09 z 08 czerwca 2009 roku

W sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie oraz do podejmowania wszelkich czynności prawnych przy realizacji projektu "Aktywna integracja - szansą na lepsze jutro".

Zarządzenie Nr 29/09 z 17 czerwca 2009 roku

W sprawie powierzenia spraw zastępcy wójta.

Zarządzenie Nr 30/09 z 23 czerwca 2009 roku

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009rok.

Zarządzenie Nr 31/09 z 23 czerwca 2009 roku

W sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników jednostek organizacyjnych gminy Stopnica.

Zarządzenie Nr 32/09 z 23 czerwca 2009 roku

W sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 33/09 z 24 czerwca 2009 roku

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009rok.

Zarządzenie Nr 34/09 z 24 czerwca 2009 roku

W sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 35/09 z 25 czerwca 2009 roku

w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 36/09 z 29 czerwca 2009 roku

W sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący akcją ratunkową w sytuacji masowego zagrożenia.

Zarządzenie Nr 37/09 z 30 czerwca 2009 roku

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009rok.

Zarządzenie Nr 38/09 z 30 czerwca 2009 roku

W sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Stopnica.

Zarządzenie Nr 39/09 z 1 lipca 2009 roku

W sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 40/09 z 1 lipca 2009 roku

w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 41/09 z 6 lipca 2009 roku

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009rok.

Zarządzenie Nr 42/09 z 7 lipca 2009 roku

W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 43/09 z 7 lipca 2009 roku

W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 44/09 z 8 lipca 2009 roku

w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Stopnica regulaminu okresowej oceny pracowników

Zarządzenie Nr 45/09 z 9 lipca 2009 roku

w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącegoo tę służbę w Urzędzie Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 46/09 z 7 lipca 2009 roku

Zarządzenie Nr 47/09 z 23 lipca 2009 roku

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009rok.

Zarządzenie Nr 48/09 z 29 lipca 2009 roku

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009rok.

Zarządzenie Nr 49/09 z 13 sierpnia 2009 roku

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009rok.

Zarządzenie Nr 50/09 z 24 sierpnia 2009 roku

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009rok.

Zarządzenie Nr 51/09 z 27 sierpnia 2009 roku

W sprawie planu kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych Gminy Stopnica na 2009rok.

Zarządzenie Nr 52/09 z 31 sierpnia 2009 roku

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009rok.

Zarządzenie Nr 53/09 z 31 sierpnia 2009 roku

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009rok.

Zarządzenie Nr 54/09 z 4 września 2009

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 55/09 z 11 września 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 56/09 z 11 września 2009 roku

w sprawie upoważnienia Dyrektora Gimnazjum do podpisania dokumentów

Zarządzenie Nr 57/09 z 14 września 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 58/09 z 14 września 2009 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 59/09 z 14 września 2009 roku

w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla pojazdu FS-LUBLIN 3322 OSP Suchowola

Zarządzenie Nr 60/09 z 22 września 2009 roku

zmieniające zarządzenie Nr 23/09 Wójta Gminy Stopnica z dnia 18 maja 2009 r.

Zarządzenie Nr 61/09 z 22 września 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 62/09 z 22 września 2009 roku

w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Stopnicy do podpisania dokumentów

Zarządzenie Nr 63/09 z 22 września 2009 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2009 roku

Zarządzenie Nr 64/09 z 22 września 2009 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 65/09 z 22 września 2009 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 66/09 z 30 września 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 67/09 z 7 października 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 68/09 z 7 października 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 69/09 z 8 października 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 70/09 z 13 października 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 71/09 z 16 października 2009 roku

w sprawie powierzenia spraw zastępcy wójta

Zarządzenie Nr 72/09 z 19 października 2009 roku

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Stopnicy

Zarządzenie Nr 73/09 z 20 października 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 74/09 z 23 października 2009 roku

w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2009 roku

Zarządzenie Nr 75/09 z 26 października 2009 roku

w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy.

Zarządzenie Nr 76/09 z 26 października 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 77/09 z 27 października 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 78/09 z 28 października 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 nok.

Zarządzenie Nr 79/09 z 4 listopada 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 80/09 z 4 listopada 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 81/09 z 10 listopada 2009 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu

Zarządzenie Nr 82/09 z 13 listopada 2009 roku

w sprawie projektu budżetu gminy Stopnica na 2010rok

Zarządzenie Nr 83/09 z 16 listopada 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 84/09 z 16 listopada 2009 roku

Zarządzenie Nr 85/09 z 17 listopada 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 86/09 z 23 listopada 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 87/09 z 27 listopada 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 88/09 z 3 grudnia 2009 roku

w sprawie znrian w budżecie grniny na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 89/09 z 7 grudnia 2009 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru wyposażenia świetlicy

Zarządzenie Nr 90/09 z 7 grudnia 2009 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 91/09 z 9 grudnia 2009 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 92/09 z 11 grudnia 2009 roku

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych znajdujących się na wyposażeniu Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy

Zarządzenie Nr 93/09 z 11 grudnia 2009 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 94/09 z 15 grudnia 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 95/09 z 17 grudnia 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 96/09 z 21 grudnia 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 97/09 z 30 grudnia 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 98/09 z 31 grudnia 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 99/09 z 31 grudnia 2009 roku

W sprawie ustalenia regulaminu korzystania z samochodu służbowego marki Toyota VERSO nr rej. TBU 19 TT oraz powołania komisij do ustalenia norm zużycia paliwa.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 3203

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2009-03-10 07:37:22
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2009-03-10 07:38:15
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2009-03-10 07:38:15
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony