Zarządzenia z 2005r.

Wersja do druku

  

Zarządzenie Nr 1/05 z dnia 14 I 2005r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie zmiany urzędowych nazw oraz określenia rodzajowego miejscowości w Gminie Stopnica

Zarządzenie Nr 2/05 z dnia 26 I 2005r.

w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych i pracy komisji przetargowej w Urzędzie Gminy Stopnica.

Zarządzenie Nr 3/05 z dnia 27 I 2005r.

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 4/05 z dnia 31 I 2005r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu

Zarządzenie Nr 5/05 z dnia 8 II 2005r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu

Zarządzenie Nr 6/05 z dnia 22 II 2005r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 7/05 z dnia 22 II 2005r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 8/05 z dnia 4 III 2005r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 9/05 z dnia 15 III 2005r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu

Zarządzenie Nr 10/05 z dnia 30 III 2005r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2005 roku

Zarządzenie Nr 11/05 z dnia 31 III 2005r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok

Zarządzenie Nr 12/05 z dnia 31 III 2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.

Zarządzenie Nr 13/05 z dnia 31 III 2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.

Zarządzenie Nr 14/05 z dnia 31 III 2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r

Zarządzenie Nr 15/05 z dnia 31 III 2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r

Zarządzenie Nr 16/05 z dnia 31 III 2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r

Zarządzenie Nr 17/05 z dnia 11 IV 2005r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 18/05 z dnia 11 IV 2005r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 19/05 z dnia 15 IV 2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005rok

Zarządzenie Nr 20/05 z dnia 15 IV 2005r.

w sprawie przyjęcia planu przyłączenia publicznych jednostek uprawnionych do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu dla Gminy Stopnica na rok 2005.

Zarządzenie Nr 21/05 z dnia 20 IV 2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r

Zarządzenie Nr 22/05 z dnia 22 IV 2005r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 23/05 z dnia 22 IV 2005r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 24/05 z dnia 29 IV 2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.

Zarządzenie Nr 25/05 z dnia 29 IV 2005r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 26/05 z dnia 6 V 2005r.

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 27/05 z dnia 6 V 2005r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu

Zarządzenie Nr 28/05 z dnia 6 V 2005r.

Zarządzenie Nr 29/05 z dnia 6 V 2005r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu

Zarządzenie Nr 30/05 z dnia 12 V 2005r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 31/05 z dnia 12 V 2005r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 32/05 z dnia 27 V 2005r.

w sprawie powołania komisji do odbioru remontu dróg gminnych

Zarządzenie Nr 33/05 z dnia 30 V 2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r

Zarządzenie Nr 34/05 z dnia 8 VI 2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.

Zarządzenie Nr 35/05 z dnia 8 VI 2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r

Zarządzenie Nr 36/05 z dnia 8 VI 2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.

Zarządzenie Nr 37/05 z dnia 8 VI 2005r.

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 38/05 z dnia 15 VI 2005r.

w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy.

Zarządzenie Nr 39/05 z dnia 22 VI 2005r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu

Zarządzenie Nr 40/05 z dnia 30 VI 2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r

Zarządzenie Nr 41/05 z dnia 30 VI 2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.

Zarządzenie Nr 42/05 z dnia 1 VII 2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r

Zarządzenie Nr 43/05 z dnia 4 VII 2005r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 44/05 z dnia 12 VII 2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r

Zarządzenie Nr 45/05 z dnia 21 VII 2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r

Zarządzenie Nr 46/05 z dnia 29 VII 2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.

Zarządzenie Nr 47/05 z dnia 29 VII 2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.

Zarządzenie Nr 48/05 z dnia 2 VIII 2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r

Zarządzenie Nr 49/05 z dnia 3 VIII 2005r.

w sprawie powołania komisji do odbioru remontu dróg gminnych

Zarządzenie Nr 50/05 z dnia 4 VIII 2005r.

w sprawie powołania komisji do odbioru remontu dróg gminnych

Zarządzenie Nr 51/05 z dnia 8 VIII 2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.

Zarządzenie Nr 52/05 z dnia 17 VIII 2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r

Zarządzenie Nr 53/05 z dnia 23 VIII 2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.

Zarządzenie Nr 54/05 z dnia 29 VIII 2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.

Zarządzenie Nr 55/05 z dnia 29 VIII 2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r

Zarządzenie Nr 56/05 z dnia 29 VIII 2005r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 57/05 z dnia 30 VIII 2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r

Zarządzenie Nr 58/05 z dnia 29 VIII 2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r

Zarządzenie Nr 59/05 z dnia 31 VIII 2005r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, na terenie gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 60/05 z dnia 12 IX 2005r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 61/05 z dnia 12 IX 2005r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 62/05 z dnia 12 IX 2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.

Zarządzenie Nr 63/05 z dnia 12 IX 2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r

Zarządzenie Nr 64/05 z dnia 12 IX 2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r

Zarządzenie Nr 65/05 z dnia 12 IX 2005r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 66/05 z dnia 14 IX 2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r

Zarządzenie Nr 67/05 z dnia 14 IX 2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r

Zarządzenie Nr 68/05 z dnia 15 IX 2005r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 69/05 z dnia 19 IX 2005r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 70/05 z dnia 19 IX 2005r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu

Zarządzenie Nr 71/05 z dnia 21 IX 2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r

Zarządzenie Nr 72/05 z dnia 21 IX 2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.

Zarządzenie Nr 73/05 z dnia 22 IX 2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.

Zarządzenie Nr 74/05 z dnia 22 IX 2005r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 75/05 z dnia 28 IX 2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.

Zarządzenie Nr 76/05 z dnia 29 IX 2005r.

w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 77/05 z dnia 5 X 2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.

Zarządzenie Nr 78/05 z dnia 5 X 2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.

Zarządzenie Nr 79/05 z dnia 5 X 2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.

Zarządzenie Nr 80/05 z dnia 5 X 2005r.

w sprawie powołania komisji do odbioru remontu dróg gminnych

Zarządzenie Nr 81/05 z dnia 12 X 2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.

Zarządzenie Nr 82/05 z dnia 17 X 2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.

Zarządzenie Nr 83/05 z dnia 20 X 2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.

Zarządzenie Nr 84/05 z dnia 25 X 2005r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 85/05 z dnia 25 X 2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.

Zarządzenie Nr 86/05 z dnia 3 XI 2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r

Zarządzenie Nr 87/05 z dnia 10 XI 2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r

Zarządzenie Nr 88/05 z dnia 10 XI 2005r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 89/05 z dnia 10 XI 2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.

Zarządzenie Nr 90/05 z dnia 14 XI 2005r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Stopnica na 2006 rok.

Zarządzenie Nr 91/05 z dnia 14 XI 2005r.

Zarządzenie Nr 92/05 z dnia 16 XI 2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.

Zarządzenie Nr 93/05 z dnia 16 XI 2005r.

Zarządzenie Nr 94/05 z dnia 22 XI 2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r

Zarządzenie Nr 95/05 z dnia 22 XI 2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r

Zarządzenie Nr 96/05 z dnia 22 XI 2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r

Zarządzenie Nr 97/05 z dnia 22 XI 2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.

Zarządzenie Nr 98/05 z dnia 22 XI 2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.

Zarządzenie Nr 99/05 z dnia 22 XI 2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.

Zarządzenie Nr 100/05 z dnia 24 XI 2005r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych znajdujących się na wyposażeniu Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy

Zarządzenie Nr 101/05 z dnia 24 XI 2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.

Zarządzenie Nr 102/05 z dnia 24 XI 2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.

Zarządzenie Nr 103/05 z dnia 28 XI 2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.

Zarządzenie Nr 104/05 z dnia 30 XI 2005r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 105/05 z dnia 5 XII 2005r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 106/05 z dnia 6 XII 2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.

Zarządzenie Nr 107/05 z dnia 6 XII 2005r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 108/05 z dnia 6 XII 2005r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Stopnica na 2006 rok.

Zarządzenie Nr 109/05 z dnia 8 XII 2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.

Zarządzenie Nr 110/05 z dnia 8 XII 2005r.

Zarządzenie Nr 111/05 z dnia 19 XII 2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.

Zarządzenie Nr 112/05 z dnia 23 XII 2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.

Zarządzenie Nr 113/05 z dnia 28 XII 2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.

Zarządzenie Nr 114/05 z dnia 30 XII 2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.

Zarządzenie Nr 115/05 z 30 grudnia 2005r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stopnicy

Zarządzenie Nr 116/05 z 30 grudnia 2005r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Biblioteki Publicznej w Stopnicy

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 5943

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-02-28 17:51:04
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-02-28 18:05:01
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2005-02-28 18:05:01
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony