Zarządzenia z 2023 r.

Wersja do druku

 

Zarządzenie Nr 1/2023 z dnia 2 stycznia 2023 roku

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Gminy Stopnica do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Zarządzenie Nr 2/2023 z dnia 2 stycznia 2023 roku

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Gminy Stopnica do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Zarządzenie Nr 3/2023 z dnia 3 stycznia 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie Nr 5/2023 z dnia 12 stycznia 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie Nr 6/2023 z dnia 12 stycznia 2023 roku

w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT

Zarządzenie Nr 7/2023 z dnia 12 stycznia 2023 roku

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT

Zarządzenie Nr 8/2023 z dnia 16 stycznia 2023 roku

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Stopnica w 2023 roku

Zarządzenie Nr 9/2023 z dnia 17 stycznia 2023 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: „Dostosowanie Urzędu Miasta i Gminy Stopnica do potrzeb osób niepełnosprawnych” i określenia zakresu obowiązków i trybu pracy komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 10/2023 z dnia 17 stycznia 2023 roku

w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu niebędącego własnością pracodawcy

Zarządzenie Nr 11/2023 z dnia 20 stycznia 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie Nr 12/2023 z dnia 25 stycznia 2023 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Stopnica w zakresie profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia, kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz pomocy społecznej w 2023 roku

Zarządzenie Nr 13/2023 z dnia 30 stycznia 2023 roku

w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz do przedszkola publicznego na rok szkolny 2023/2024, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stopnica

Zarządzenie Nr 14/2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie Nr 15/2023 z dnia 7 lutego 2023 roku

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT, z wyłączeniem wydawania decyzji

Zarządzenie Nr 16/2023 z dnia 9 lutego 2023 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu niebędącego własnością pracodawcy

Zarządzenie Nr 17/2023 z dnia 9 lutego 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie Nr 18/2023 z dnia 10 lutego 2023 roku

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa dla sołectwa Szklanów

Zarządzenie Nr 19/2023 z dnia 14 lutego 2023 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr 95/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 6 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr 10/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 75/2021 w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Gminy Stopnica.

Zarządzenie Nr 20/2023 z dnia 17 lutego 2023 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stopnica w zakresie profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia, kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz pomocy społecznej w 2023 roku i określenia regulaminu jej prac

Zarządzenie Nr 21/2023 z dnia 22 lutego 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie Nr 22/2023 z dnia 22 lutego 2023 roku

w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego w zakresie profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia, kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz pomocy społecznej w 2023 roku

Zarządzenie Nr 23/2023 z dnia 28 lutego 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie Nr 25/2023 z dnia 13 marca 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie Nr 26/2023 z dnia 16 marca 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie Nr 27/2023 z dnia 20 marca 2023 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: „Zakup kruszywa drogowego wraz z dostawą i wyrównaniem na remontowane, modernizowane nawierzchnie dróg, chodników i placów gminnych na terenie gminy Stopnica” i określenia zakresu obowiązków i trybu pracy komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 28/2023 z dnia 30 marca 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie Nr 29/2023 z dnia 30 marca 2023 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: „Gmina Stopnica Obszarem Zielonej Energii - montaż ogniw fotowoltaicznych na nieruchomościach mieszkańców” i określenia zakresu obowiązków i trybu pracy komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 40/2023 z dnia 25 maja 2023 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 100/2023 z dnia 13 listopada 2023 roku

w sprawie projektu budżetu Gminy Stopnica na 2024 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stopnica na lata 2024-2029

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 418

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2023-01-31 10:32:04
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2023-01-31 10:32:48
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2023-05-31 15:04:34
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony