Zarządzenia z 2006r.

Wersja do druku

   

Zarządzenie Nr 1/06 z dnia 11 I 2006r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 2/06 z dnia 24 I 2006r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 3/06 z dnia 11 I 2006r.

w sprawie przyjęcia instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy w Stopnicy

Zarządzenie Nr 4/06 z dnia 22 II 2006r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu

Zarządzenie Nr 5/06 z dnia 16 III 2006r.

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w Sołectwie Mariampol dla wyboru sołtysa

Zarządzenie Nr 6/06 z dnia 16 III 2006r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu

Zarządzenie Nr 7/06 z dnia 16 III 2006r.

W sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 8/06 z dnia 23 III 2006r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2006 roku

Zarządzenie Nr 9/06 z dnia 29 III 2006r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 10/06 z dnia 29 III 2006r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok

Zarządzenie Nr 11/06 z dnia 3 IV 2006r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 12/06 z dnia 5 IV 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r

Zarządzenie Nr 13/06 z dnia 5 IV 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r

Zarządzenie Nr 14/06 z dnia 19 IV 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r

Zarządzenie Nr 15/06 z dnia 21 IV 2006r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 16/06 z dnia 21 IV 2006r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęski żywiołowych na terenie gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 17/06 z dnia 28 IV 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r

Zarządzenie Nr 18/06 z dnia 28 IV 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r

Zarządzenie Nr 19/06 z dnia 28 IV 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r

Zarządzenie Nr 20/06 z dnia 9 V 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r

Zarządzenie Nr 21/06 z 15 maja 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r

Zarządzenie Nr 22/06 z 15 maja 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r

Zarządzenie Nr 23/06 z 29 maja 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r

Zarządzenie Nr 24/06 z 29 maja 2006r.

w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej w Urzędzie Gminy Stopnica.

Zarządzenie Nr 25/06 z 29 maja 2006r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 26/06 z 5 czerwca 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r

Zarządzenie Nr 27/06 z 19 czerwca 2006r.

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 28/06 z 19 czerwca 2006r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 29/06 z 30 czerwca 2006r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, na terenie gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 30/06 z 30 czerwca 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r

Zarządzenie Nr 31/06 z 30 czerwca 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r

Zarządzenie Nr 32/06 z 5 lipca 2006r.

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 33/06 z 5 lipca 2006r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Zarządzenie Nr 34/06 z 12 lipca 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r

Zarządzenie Nr 35/06 z 12 lipca 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r

Zarządzenie Nr 36/06 z 14 lipca 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r

Zarządzenie Nr 37/06 z 14 lipca 2006r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 38/06 z 21 lipca 2006r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęski żywiołowych na terenie gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 39/06 z 25 lipca 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r

Zarządzenie Nr 40/06 z 31 lipca 2006r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 41/06 z 3 sierpnia 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

Zarządzenie Nr 42/06 z 4 sierpnia 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

Zarządzenie Nr 43/06 z 9 sierpnia 2006r.

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych.

Zarządzenie Nr 44/06 z 21 sierpnia 2006r.

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 45/06 z 22 sierpnia 2006r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu

Zarządzenie Nr 46/06 z 29 sierpnia 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

Zarządzenie Nr 47/06 z 29 sierpnia 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r

Zarządzenie Nr 48/06 z 30 sierpnia 2006r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 49/06 z 31 sierpnia 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r

Zarządzenie Nr 50/06 z 31 sierpnia 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r

Zarządzenie Nr 51/06 z 1 września 2006r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 52/06 z 8 września 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r

Zarządzenie Nr 53/06 z 22 września 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

Zarządzenie Nr 54/06 z 25 września 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r

Zarządzenie Nr 55/06 z 26 września 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r

Zarządzenie Nr 56/06 z 26 września 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

Zarządzenie Nr 57/06 z 26 września 2006r.

w sprawie regulaminu pracy Urzędu Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 58/06 z 29 września 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

Zarządzenie Nr 59/06 z 04 października 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

Zarządzenie Nr 60/06 z 4 października 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r

Zarządzenie Nr 61/06 z 11 października 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r

Zarządzenie Nr 62/06 z 11 października 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

Zarządzenie Nr 63/06 z 11 października 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

Zarządzenie Nr 64/06 z 16 października 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

Zarządzenie Nr 65/06 z 16 października 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

Zarządzenie Nr 66/06 z dnia 20 października 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

Zarządzenie Nr 67/06 z 25 października 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r

Zarządzenie Nr 68/06 z 27 października 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r

Zarządzenie Nr 69/06 z dnia 30 X 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

Zarządzenie Nr 70/06 z dnia 30 X 2006r.

W sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 71/06 z 31 października 2006r.

w sprawie Zakładowego Planu Kont dla Budżetu Gminy i Urzędu Gminy w Stopnicy.

Zarządzenie Nr 72/06 z 2 listopada 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

Zarządzenie Nr 73/06 z 7 listopada 2006r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 74/06 z 9 listopada 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

Zarządzenie Nr 75/06 z 10 listopada 2006r.

w sprawie projektu budżetu gminy Stopnica na 2007 rok

Zarządzenie Nr 76/06 z 15 listopada 2006r.

w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy.

Zarządzenie Nr 77/06 z 16 listopada 2006r.

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 78/06 z 20 listopada 2006r.

w sprawie powołania komisji do odbioru remontu dróg gminnych

Zarządzenie Nr 79/06 z 21 listopada 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

Zarządzenie Nr 80/06 z 21 listopada 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

Zarządzenie Nr 81/06 z 22 listopada 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

Zarządzenie Nr 81a/06 z 21 listopada 2006r.

sprawie określenia zasad naboru pracowników samorządowych

Zarządzenie Nr 82/06 z 22 listopada 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

Zarządzenie Nr 83/06 z 23 listopada 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

Zarządzenie Nr 84/06 z 23 listopada 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r

Zarządzenie Nr 85/06 z 30 listopada 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

Zarządzenie Nr 86/06 z 5 grudnia 2006r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw z terenu gminy Stopnica w sprawie projektów nowych statutów sołectw

Zarządzenie Nr 87/06 z 05 grudnia 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

Zarządzenie Nr 88/06 z 08 grudnia 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

Zarządzenie Nr 89/06 z 11 grudnia 2006r.

sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy

Zarządzenie Nr 90/06 z 12 grudnia 2006r.

w sprawie upoważnienia zastępcy wójta do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Zarządzenie Nr 91/06 z 13 grudnia 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

Zarządzenie Nr 92/06 z 14 grudnia 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

Zarządzenie Nr 93/06 z 15 grudnia 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

Zarządzenie Nr 94/06 z 20 grudnia 2006r.

w sprawie powołania komisji do odbioru prac remontowych.

Zarządzenie Nr 95/06 z 21 grudnia 2006r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 96/06 z 27 grudnia 2006r.

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w Sołectwie Klępie Górne dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej.

Zarządzenie Nr 97/06 z 27 grudnia 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

Zarządzenie Nr 98/06 z 27 grudnia 2006r.

w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Gminnej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania

Zarządzenie Nr 99/06 z 29 grudnia 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

Zarządzenie Nr 100/06 z 29 grudnia 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

Zarządzenie Nr 101/06 z 29 grudnia 2006r.

w sprawie zmiany regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 103/06 z 29 grudnia 2006r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 104/06 z 29 grudnia 2006r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 3968

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2006-02-10 08:33:01
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2006-02-10 08:33:34
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2006-11-17 07:50:05
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony