2007

Wersja do druku

 

Uchwała Nr IV/1/07 z 13 lutego 2007r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stopnica na 2007 r.

Uchwała Nr IV/2/07 z 13 lutego 2007r.

w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stopnica na lata 2007-2012” oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.

Uchwała Nr IV/3/07 z 13 lutego 2007r.

w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stopnica na 2007r.

Uchwała Nr IV/4/07 z 13 lutego 2007r.

w sprawie zmian Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stopnica na 2007 rok

Uchwała Nr IV/5/07 z 13 lutego 2007r.

w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy

Uchwała Nr IV/6/07 z 13 lutego 2007r.

w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Stopnicy

Uchwała Nr IV/7/07 z 13 lutego 2007r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Stopnica

Uchwała Nr IV/8/07 z 13 lutego 2007r.

w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie gminy Stopnica

Uchwała Nr IV/9/07 z 13 lutego 2007r.

w sprawie zbycia nieruchomości

Uchwała Nr V/10/07 z 22 lutego 2007r.

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Mietlu

Uchwała Nr V/11/07 z 22 lutego 2007r.

w sprawie zbycia nieruchomości

Uchwała Nr VI/12/07 z 20 marca 2007r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Stopnica na 2007 r.

Uchwała Nr VI/13/07 z 20 marca 2007r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Uchwała Nr VI/14/07 z 20 marca 2007r.

w sprawie zbycia nieruchomości

Uchwała Nr VI/15/07 z 20 marca 2007r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Stopnicy na 2007 rok

Uchwała Nr VI/16/07 z 20 marca 2007r.

w sprawie zmian planu finansowego zakładu budżetowego na 2007 rok.

Uchwała Nr VII/17/07 z 24 kwietnia 2007r.

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy

Uchwała Nr VII/18/07 z 24 kwietnia 2007r.

Uchwała Nr VII/19/07 z 24 kwietnia 2007r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Uchwała Nr VII/20/07 z 24 kwietnia 2007r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.

Uchwała Nr VII/21/07 z 24 kwietnia 2007r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Uchwała Nr VII/22/07 z 24 kwietnia 2007r.

w sprawie zmiany Załącznika do Uchwały Nr XXXIV/24/06 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Stopnica za pierwsze półrocze roku budżetowego.

Uchwała Nr VII/ 23/07 z 24 kwietnia 2007r.

w sprawie celowości zabezpieczenia środków finansowych w budżecie w ramach wkładu własnego niezbędnego do rzeczowej realizacji w latach 2007-2013 inwestycji pn. „Remont drogi gminnej Nr 003933T Góra-Bosowice”

Uchwała Nr VII/24/07 z 24 kwietnia 2007r.

w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy w Stopnicy do wykonania zadań wynikających z ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. 218, poz. 1592 i Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 25, poz. 162)

Uchwała Nr VIII/25/07 z 24 maja 2007r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Uchwała Nr VIII/26/07 z 24 maja 2007r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.

Uchwała Nr VIII/27/07 z 24 maja 2007r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr VIII/28/07 z 24 maja 2007r.

w sprawie zbycia nieruchomości

Uchwała Nr VIII/29/07 z 24 maja 2007r.

w sprawie celowości zabezpieczenia środków finansowych w budżecie w ramach wkładu własnego niezbędnego do rzeczowej realizacji w latach 2007-2013 inwestycji pn. „Remont drogi gminnej Nr 003915T Maciejowice-Bosowice”

Uchwała Nr VIII/30/07 z 24 maja 2007r.

w sprawie celowości zabezpieczenia środków finansowych w budżecie w ramach wkładu własnego niezbędnego do rzeczowej realizacji w latach 2007-2013 inwestycji pn. „Remont drogi gminnej Nr 003939T od drogi Stopnica- Busko- Konary- do drogi powiatowej nr 0093T”

Uchwała Nr VIII/31/07 z 24 maja 2007r.

w sprawie celowości zabezpieczenia środków finansowych w budżecie w ramach wkładu własnego niezbędnego do rzeczowej realizacji w latach 2007-2013 inwestycji pn. „Remont drogi gminnej Nr 003918T Klępie Górne-Czajków-Kwasów”

Uchwała Nr VIII/32/07 z 24 maja 2007r.

w sprawie celowości zabezpieczenia środków finansowych w budżecie w ramach wkładu własnego niezbędnego do rzeczowej realizacji w latach 2007-2013 inwestycji pn. „Remont drogi gminnej Nr 003934T Jastrzębiec- Falęcin Stary”

Uchwała Nr VIII/33/07 z 24 maja 2007r.

w sprawie celowości zabezpieczenia środków finansowych w budżecie w ramach wkładu własnego niezbędnego do rzeczowej realizacji w latach 2007-2013 inwestycji pn. „Remont drogi gminnej Nr 003923T Skrobaczów- Skrobaczów Las ”

Uchwała Nr VIII/ 34/07 z 24 maja 2007r.

w sprawie celowości zabezpieczenia środków finansowych w budżecie w ramach wkładu własnego niezbędnego do rzeczowej realizacji w latach 2007-2013 inwestycji pn. „Urządzenie parku rekreacyjno-sportowego w Stopnicy”

Uchwała Nr VIII/35/07 z 24 maja 2007r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/7/06 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 14 marca 2006 o wydzierżawieniu nieruchomości

Uchwała Nr IX/36/07 z 12 lipca 2007r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Uchwała Nr IX/37/07 z 12 lipca 2007r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Uchwała Nr IX/38/07 z 12 lipca 2007r.

w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego oraz upoważnienia Wójta do samodzielnego zaciągania zobowiązań.

Uchwała Nr IX/39/07 z 12 lipca 2007r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia ”Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Stopnica na lata 2005 – 2008

Uchwała Nr IX/40/07 z 12 lipca 2007r.

w sprawie zakupu nieruchomości

Uchwała Nr IX/41/07 z 12 lipca 2007r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta

Uchwała Nr IX/42/07 z 22 sierpnia 2007r.

w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stopnica na 2007r.

Uchwała Nr X/43/07 z 22 sierpnia 2007r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Uchwała Nr X/44/07 z 22 sierpnia 2007r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Uchwała Nr XI/45/07 z 2 października 2007r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Uchwała Nr XI/46/07 z 2 października 2007r.

Uchwała Nr XI/47/07 z 2 października 2007r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Uchwała Nr VIII/48/07 z 2 października 2007r.

w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007-2012.

Uchwała Nr VIII/49/07 z 2 października 2007r.

Uchwała Nr VIII/49/07 z 2 października 2007r.

Uchwała Nr VIII/50/07 z 2 października 2007r.

Uchwała Nr VIII/51/07 z 2 października 2007r.

Uchwała Nr XII/52/07 z 4 grudnia 2007r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z terenu gminy Stopnica.

Uchwała Nr XII/53/07 z 4 grudnia 2007r.

Uchwała Nr XII/54/07 z 4 grudnia 2007r.

Uchwała Nr XII/55/07 z 4 grudnia 2007r.

Uchwała Nr XII/56/07 z 4 grudnia 2007r.

w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o uznanie za niezgodne z przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

Uchwała Nr XII/57/07 z 4 grudnia 2007r.

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok

Uchwała Nr XII/58/07 z 4 grudnia 2007r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007rok.

Uchwała Nr XIII/59/07 z dnia 28 grudnia 2007r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Stopnicy na 2008 rok

Uchwała Nr XIII/60/07 z 28 grudnia 2007r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok

Uchwała Nr XIII/61/07 z 28 grudnia 2007r.

w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych

Uchwała Nr XIII/62/07 z 28 grudnia 2007r.

w sprawie przyjęcia regulaminu określającego stawki nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Stopnica na 2008 rok.

Uchwała Nr XIII/63/07 z 28 grudnia 2007r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stopnica na 2008 rok

Uchwała Nr XIII/64/07 z 28 grudnia 2007r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stopnica na 2008 rok

Uchwała Nr XIII/65/07 z 28 grudnia 2007r.

w sprawie wynagradzania pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Stopnica.

Uchwała Nr XIII/66/2007 z 28 grudnia 2007r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007rok.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 5116

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2007-03-19 11:15:50
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2007-03-19 11:16:45
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2007-03-19 11:16:45
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony