Kontrole w 2018 roku

Wersja do druku

Kontrole przeprowadzone w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica w 2018 roku

 

I. Termin kontroli: 01.03.2018 r. 

Nazwa organu kontrolującego: Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi

Charakterystyka badanych zagadnień:

1)     przestrzeganie obowiązku stosowania legalnych jednostek miar podczas użytkowania przyrządów pomiarowych, wykonywania pomiarów i wyrażania wartości wielkości fizycznych.

2)     sprawdzenie spełniania wymagań przez przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej, wprowadzone do obrotu lub użytkowania, stosowane albo przechowywane w stanie gotowości do użycia, w dziedzinach o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz.U. z 2018 r., poz. 376).

3)     sprawdzenie posiadania przez podmioty wprowadzające przyrządy pomiarowe do obrotu lub użytkowania oraz przez użytkowników przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej ważnych dowodów tej kontroli.

4)     przestrzeganie spełniania warunków właściwego stosowania przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej.

Ustalenia kontroli: zawiera protokół: nr 30/18 

 

II. Termin kontroli: 22.05.2018 r.

Nazwa organu kontrolującego: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku Zdroju

Charakterystyka badanych zagadnień: kontrola stanu sanitarno-technicznego szaletu publicznego w Stopnicy. Pobór próbek wody z wodociągu publicznego w Wolicy w ramach monitoringu kontrolnego

Ustalenia kontroli: zawiera protokół: Nr SE.Ia-4240/5/18 i Nr SE.Ia-4242/54/18

 

III. Termin kontroli: 17.07.2018 r.

Nazwa organu kontrolującego: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku Zdroju

Charakterystyka badanych zagadnień: kontrola planowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Wolica, wodociągu publicznym Strzałów, wodociągu publicznym Podlasek, próby pobrane w ramach kontroli PPIS Busko-Zdrój – punkt pobrań – Smogorzów 29, Kuchary sklep, NZOZ Stopnica

Ustalenia kontroli: http://umig.stopnica.pl/gospodarka-wodno-%C5%9Bciekowa,6,11,11,p.html

 

IV. Termin kontroli: 17.08.2018 r.

Nazwa organu kontrolującego: Archiwum Państwowe w Kielcach

Charakterystyka badanych zagadnień: kontrola przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w Urzędzie Miasta i Gminy i w USC.

Ustalenia kontroli: zawiera protokół: Nr 8241 i wystąpienie pokontrolne; Nr 8243wystąpienie pokontrolne 

 

V. Termin kontroli: 28.09.2018 r. 

Nazwa organu kontrolującego: KP PSP w Busku-Zdroju

Charakterystyka badanych zagadnień: kontrola przestrzegania przepisów PPOŻ

Ustalenia kontroli: zawiera protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych    
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1882

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2019-03-27 13:12:34
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2019-03-28 08:15:57
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2019-03-28 11:27:06
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony