Opublikowano:

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Stopnica i punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych z nieruchomości Gminy Stopnica w 2021 roku

Wynik postepowania:


Zamawiający - Gmina Stopnica, działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019, poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej Ustawą, zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione:

Unieważnienie przetargu Or.271.16.2020 - do pobrania w formacie PDF
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 482
Wprowadził do systemu: Krzysztof Rogala, data: 2020-11-17 13:59:38
Opublikował: Krzysztof Rogala, data publikacji: 2020-11-17 14:02:54
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu